GEOTURYSTYKA I EDUKACJA TURYSTYCZNA

Geo czyli pochodzący, związany z Ziemią. Oznacza to, że nauki o ziemi znajdują się u podstaw świadomego poznawania świata i rozumienia naszego otoczenia podczas wyjazdów turystycznych. Propagujemy geoturystykę, ponieważ pozwala ona najlepiej opisać i wyjaśnić zjawiska zjawiska oraz procesy obserwowane podczas wędrówek. Pozwala też stawiać nowe pytania, pobudzając ciekawość i chęć zdobycia nowej wiedzy.

Dlaczego tu rosną takie drzewa?

Skąd się wzięła ta skała?

Dlaczego właśnie tu zbudowano tę fabrykę?

Dlaczego ta miejscowość podupadła i zniknęła z mapy?

Pytania niby proste, ale w sposób przystępny potrafi na nie odpowiedzieć geoturystyka, która interdyscyplinarnie zajmuje się otoczeniem, w którym przebywa turysta.

I za to ją kochamy!