Masz pytanie? Napisz do nas!

Fundacja Turigeo
KRS 0000370166; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS;
NIP: 5213585470; REGON: 142669300
Siedziba Fundacji:
ul. Jana Szymczaka 5/24; 01-227 Warszawa
e-mail: fundacja@turigeo.org